0
Přejít do košíku
celková cena: 0 Kč

Reklamační řád

Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").

Vyřízení reklamace

Reklamace se uplatňuje v reklamačním středisku prodejce a to dvěma způsoby:

Doporučujeme Vám nejdříve kontaktovat oddělení reklamací internetového obchodu Bigfun.cz k upřesnění dalšího postupu.

Pokud nám budete zasílat zboží k reklamaci, pak přiložte ke zboží záruční list, kopii prodejního dokladu a stručný popis reklamace. Zboží zabalte do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označte zásilku příslušnými symboly.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Reklamace zaslané na dobírku nepřebíráme.


Najdete nás na Facebooku:
Chcete vědět o akcích jako první?
774 280 288
jsme Vám k dispozici Pondělí - Pátek od 10:00 do 16:00 hodin